Yachticon 2-takt buitenboordmotorolie - 5l

€ 39,99

Inhoud: 5000 Milliliter (€ 8,00* / 1L)
stuk
Productnummer: YA-615-354-122

Yachticon 2-takt buitenboordmotorolie - inhoud 5l

Yachticon 2-takt buitenboordmotorolie smeert alle 2-takt buitenboordmotoren inclusief alle motoronderdelen. De motorolie heeft een sterk reinigende werking en beschermt tegen slijtage en corrosie. Door de asvrije verbranding van de additieven blijft de uitlaatgasvervuiling binnen de perken.

Gevarenaanduidingen H-zinnen: H304: Aspiratiegevaar, gevarencategorie 1, H315: Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2, H317: Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1, H319: Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A, H412: Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3
Signaalwoord: Attentie

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.