Yachtcare Epoxy 2-C-epoxy grondlaag - wit, 750ml

€ 29,99

% € 36,00* (16.69% bespaard)
Inhoud: 0.75 Liter (€ 39,99* / 1 Liter)
stuk
Productnummer: YC-210-105-105

Yachtcare Epoxy 2-C-epoxy grondlaag - wit, 750ml

EPOXY PRIMER is een universeel inzetbare, tweecomponenten-primer op basis van epoxy voor alle ondergronden (uitzondering: bewerken van massief hout) onder en boven water. Eveneens geschikt voor binnen- en buitenoppervlakken. De primer is diffusiebestendig en kan in de gewenste laagdikte als bescherming tegen corrosie of osmose worden gebruikt. Uitstekende hechtingseigenschappen ook op aluminium en dient als grondlaag voor een afsluitende coating met antifouling of een jachtverf.

Materiaalgegevens

  • Inhoud: 750 ml en 2,25 l
  • Kleur: mat, wit
  • Opbrengst: ca. 8m² / liter per laag
  • Specifiek gewicht: ca. 1,4 kg/l
Entzündlich Gesundheitsgefahr Giftig Ätzend
Aantal lagen: 1 Laag
Applicatiemethode: Kwast, Roller
Bootmateriaal: Alles
Containergrootte: 750 ml
Gebied: Bovenwatergebied, Onderwatergebied
Gevarenaanduidingen H-zinnen: H225: Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 2, H226: Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 3, H315: Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2, H317: Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1, H318: Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1, H335: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, irritatie van de luchtwegen, H336: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, narcotische werking, H373: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2, H412: Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3
Signaalwoord: Gevaar
Kleur: Wit

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.