West System Epoxy reparatie kit 105-K

€ 44,99

% € 53,18* (15.4% bespaard)

Beschikbaar, levertijd: 2-5 werkdagen

stuk
Productnummer: WS-620-100-102

West System 105-K Epoxy Hars GRP Boot Reparatie Kit

Inhoud: 250g - 105 Epoxy Resin®, 50g - 205 Fast Hardener®, 402 Ground Glass, 409 Microsphere Mix, 3x mengbekers, 1x herbruikbare roerstaaf, 2 paar nitril handschoenen, 2x lijmkwasten, 2x spuiten, 1m x 125mm 450g/m² Biaxial Glass Tape, 1m x 100mm peel ply, instructies.

Gesundheitsgefahr Giftig Umweltgefährlich Ätzend
Gevarenaanduidingen H-zinnen: H302+H312: Acute orale toxiciteit en acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4, H314: Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 1A, 1B en 1C, H315: Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2, H317: Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1, H341: Mutageniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 2, H411: Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2, H412: Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3
Signaalwoord: Attentie, Gevaar

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.