West System Junior Pack Epoxy 105-205J - 600g

€ 34,99

% € 44,41* (21.21% bespaard)

Beschikbaar, levertijd: 2-5 werkdagen

stuk
Productnummer: WS-620-100-103

West System 105-205J Epoxy Junior Pack - 600g

Epoxyhars met verharder voor snel uithardende verbindingen. Potlife bij 25°C ca. 10-15 minuten. Hardt uit bij 21°C na ca. 5-7 uur. Ook te gebruiken bij lage temperaturen vanaf ca. 5°C.

Inhoud: 500g - 105 epoxyhars, 100g - 205 verharder.

Potlife bij 25°C10 tot 15 minuten
Uithardingstijd bij 21°C5 tot 7 uur
Minimale verwerkingstemperatuur5°C
Vereiste pompen(verhouding 5:1) 301, 306-25, 309
Gesundheitsgefahr Giftig Umweltgefährlich Ätzend
Gevarenaanduidingen H-zinnen: H302+H312: Acute orale toxiciteit en acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4, H314: Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 1A, 1B en 1C, H315: Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2, H317: Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1, H319: Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A, H341: Mutageniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 2, H411: Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2, H412: Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3
Signaalwoord: Attentie, Gevaar

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.