Yachticon Purysan Ultra - 500ml

€ 14,99

% € 15,95* (6.02% bespaard)
Inhoud: 500 Milliliter (€ 29,98* / 1L)

Beschikbaar, levertijd: 2-5 werkdagen

stuk
Productnummer: YA-620-353-126

Yachticon Purysan Ultra - inhoud 500ml

Yachticon Purysan Ultra is een toiletconcentraat dat de vorming van vieze geurtjes helpt te voorkomen en ervoor zorgt dat uitwerpselen en toiletpapier sneller worden afgebroken. De speciale fleskop zorgt voor een makkelijke en schone dosering. De inhoud van één fles Purysan Ultra is voldoende voor ongeveer 25 toepassingen.

Bijtend Giftig Milieugevaarlijk
Gevarenaanduidingen H-zinnen: H302: Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 4, H315: Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2, H317: Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1, H318: Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1, H411: Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2
Signaalwoord: Gevaar

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.