Yachtcare Antifouling Thinner verdunning - 750ml

€ 15,99

% € 17,90* (10.67% bespaard)
Inhoud: 0.75 Liter (€ 21,32* / 1 Liter)

Beschikbaar, levertijd: 2-5 werkdagen

stuk
Productnummer: YC-210-105-115

Yachtcare Antifouling Thinner verdunning - 750ml

De ANTIFOULING THINNER is speciaal ontworpen voor de Yachtcare Antifouling SP en ACTION. Door het toevoegen van de verdunner kan de verwerkingsviscositeit worden aangepast, zodat ook onder minder gunstige omstandigheden een optimale verwerking mogelijk is.
Verdunningstoevoeging: ca. 10%.

Voor verdunning van Antifouling SP en ACTIE. Ook geschikt voor het reinigen van gereedschap.

Materiaalgegevens

  • Inhoud: 750 ml
  • Kleurtoon: kleurloos
  • Spec. gewicht: 0,87 g/cm³
Entzündlich Gesundheitsgefahr Giftig
Containergrootte: 750 ml
Gevarenaanduidingen H-zinnen: H226: Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 3, H304: Aspiratiegevaar, gevarencategorie 1, H312+H332: Acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4, H315: Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2, H319: Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A, H335: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, irritatie van de luchtwegen, H373: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2, H412: Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3
Signaalwoord: Gevaar

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Klanten hebben ook het volgende gezien

%
Yachtcare Antifouling Primer - grijs, 750ml
Yachtcare Antifouling Primer - grijs, 750ml ANTIFOULING PRIMER is een ééncomponent, elastische primer voor het coaten van het onderwatergebied. De metalen plaatjes in de primer vormen een schilferig weefsel dat een hoogwaardige bescherming tegen indringend vocht op GFK, hout of metalen ondergronden biedt. De primer is geschikt voor permanente blootstelling aan water en antifoulings moeten worden gebruikt als volgende lagen. Let op: Niet geschikt als primer voor dunne laag antifoulings. Materiaalgegevens Inhoud: 750 ml Kleur: mat grijs Opbrengst: ca. 10 m² / l Specifike gewicht: ca. 1,2 kg/l

Inhoud: 0.75 Liter (€ 30,65* / 1 Liter)

€ 22,99* € 29,95* (23.24% bespaard)
%
Yachtcare V-11 VT styreenvrije polyester glasvezel-plamuur bruin - 400g
Yachtcare V-11 VT styreenvrije polyester glasvezel-plamuur bruin - 400g Yachtcare V-11 VT is een styreenvrije, tweecomponenten thixotrope vulstof en lijmverbinding van zeer reactief reparatiehars met gemengde glasvezels. Door de speciale glasvezelformule heeft de vulstof een hogere sterkte dan een normale standaardmassa. De compound verhardt snel en vertoont slechts een zeer geringe lineaire krimp. Materiaalgegevens Inhoud: 200g, 400g, 700g Basis: Vinyl tolueen

Inhoud: 0.4 Kilogram (€ 37,48* / 1 Kilogram)

€ 14,99* € 15,85* (5.43% bespaard)